GANDZASAR.AM

 ԴԱՐՊԱՍՆԵՐ


    "Դարպասները Հասան Ջալալեան մեծահամբավ տոհմի ապարանն է, որ գտնւում է Վանք գյուղի հարաւային հանդեպ Խաչեն գետակի աջ կողմի բարձրութեան վերայ և Հաւապտուկ վանքի արեւմտեան կողմում։ Մի ընդարձակ շինութիւն է այս, որ իւր մեջ ունի շատ սենեակներ մի քարուկիր պարսպի մեջ։ ՋալալԴոլայի նստոց ապարանիս մեջ աւելի ուշագրաւ է ընդունարանն ու մի այլ սենեակ, որք ներկայացնում են ժամանակին ճարտարապետութեան եւ ճաշակի ոճը։
    Բարձրաշէն, թաղակապ ու գեղեցկատես են սենեակներր։
    Ապարանիցս մի քանի քայլ վար, մի շարքի վերայ շինուած է երկու եկեղեցի։
    Անհայտացած են ապարանի և տաճարներիս արձանագիր քարերը"։
    Ըստ Մակար եպս. Բարխուդարեանցի